Στόχοι…

15

Στόχοι…
Οι στόχοι έχουν εντοπιστεί όμως υπάρχουν δυσκολίες λόγω της περιόδου που διανύουμε και στην Ομόνοια καλούνται να βρουν τις καλύτερες λύσεις υπό τις περιστάσεις….

Διαβάστε περισσότερα